Hulevettä sataa myös Hallissa!

Hulevesimaksu koskee myös Hallin taajamaa. Koska asiasta on herännyt keskustelua, tässä vähän tietoa asiasta yleisesti ja Hallin taajaman näkökulmasta. Erityisesti laskun liitteessä ollutta lausetta "Hulevesimaksu perustuu lainsäädännön muutokseen" on pidetty harhaanjohtavana. Maksu ja taksa perustuvat valtuuston ja teknisen lautakunnan päätöksiin, jotka lainsäädännön muutos mahdollistaa.

Hulevettä muodostuu tonteille vain vesi- ja lumisateella. Sadevesi ja sulava lumi muodostavat huleveden, jota on kertyy maan pinnalle ja imeytyy maan sisään. Salaojilla tai muuten maan alla siirtyessään tämä vesi on myös hulevettä. Hulevesiä hallitaan hulevesijärjestelmällä, johon kuuluu viemäreitä, kaivoja, ojia ja muita rakenteita. Näillä pyritään mm. ehkäisemään tulvimista ja veden päätymistä jätevesijärjestelmään.

2014 voimaan tullut Maankäyttö- ja rakennuslaki (kohta 13a) oikeuttaa (mutta ei velvoita) kunnan perimään erillistä hulevesimaksua. Kunta voi periä kunnan hulevesijärjestelmästä sille aiheutuneiden kustannusten kattamiseksi vuosittaisen maksun hulevesijärjestelmän vaikutusalueella sijaitsevien kiinteistöjen omistajilta tai haltijoilta. Kunta hyväksyy maksun määräämisen perusteet sisältävän taksan.

Laki ei määrää, että maksu on perittävä vain asema-kaava-alueella, vaan kunta voi ottaa hulevesijärjestelmän järjestettäväkseen muuallakin. Maksu voidaan periä, vaikka kaikki vesi imeytyisi maaperään tontin alueella.

Läheskään kaikki kunnat eivät maksua peri. Ne jotka perivät, voivat itse päättää sen suuruuden ja vaikutusalueen. Jämsässä hulevesijärjestelmä käsittää asemakaava-alueen ja alueet, jotka ovat kaupungin ylläpitämien teiden varrella. Maksu on muiden sitä perivien kuntien maksuihin nähden suunnilleen keskiarvossa. Taksasta päätetään vuosittain. Jämsässä asiasta päätti valtuusto muutaman äänestyksen jälkeen 23.10.2017. Päätöksellä Jämsän Vesi –liikelaitoksen hulevesiverkosto siirrettiin kaupungin teknisen lautakunnan hallintaan. Koska palvelutuotannossa varsinaisesti mikään ei muutu, pitäisi vesimaksujen vastaavasti alentua. Myös maksun perimisen aiheuttamista kustannuksista on aiheellisesti keskusteltu Jämsässäkin.

Kuvassa hulevesialue Hallin taajaman osalta (kopio Jämsän kaupingin sivuilta). Jos maksuja on tullut muualle, kannattaa kysyä onko kartta vai laskutustieto väärässä.

Kaupungin vuoden 2020 talousarviossa (s.65) on toimialan Yhdyskuntatoimi alla tulosalue Kunnallistekniset palvelut, sen alla tulosyksikkö Kunnallistekninen suunnittelu ja rakennuttaminen ja sen alla kustannuspaikka Hulevedet. Sieltä löytyvät tulot ja menot eli perusteet maksuille ja niiden suuruudelle. Tarkastuslautakunta valvoo, että menot ja tulot kohdistuvat oikein.

Talousarvion investointiosassa (s.72) on hulevesiviemärin rakentamiseen ja saneeraukseen suunniteltu menoja. Talousarviossa ei ole julkaistulla tasolla eritelty maksuista kertyviä tuloja.

Lisätietoja Jämsän kaupungin sivuilla monessa eri yhteydessä. Hulevesimaksuista on mahdollista saada lisätietoja puhelimella 27.1-7.2.2020 välisenä aikana arkipäivisin klo 8.30-16.00 numerosta 040 253 4741.

R Salomäki

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer